logo-tagline-white.png

Fè Nwèl bèl!

Enèji Pwòp vle fè Nwèl ou menm oswa yon zanmi w bèl avèk yon Recho Mirak. Nap bay yon òf espesyal:

Lèw achte yon Tipowa pou 1450 goud wap jwenn
yon Recho Mirak GRATIS
.

Òf sa pral ede'w klere
kay ou fè manje nan fè ekonomi sou kewozèn ak chabon.

Òf la ap dire jiska 7 janvye depi nou toujou gen stock. Se sèlman kèk Revandè kap genyen òf la oubyen ou ka komande sou sit sa nan Okay oubyen nan Pòtoprens.

Ou ka rele liy nasyonal la sou 3199 6025 pou plis enfòmasyon.