contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Route Neuf
Port Salut
Haiti

+509 3199 6025

Byenvini

Enèji Pwòp gen yon rezo Revandè sètifye sou tout Ayiti, k ap travay pou yo pote ba ou bon jan kalite pwodwi enèji pwòp ki adapte ak bezwen ou yo. Nou vann lanp solè, sistèm solèy pou kay, ak recho efikas ki pral ede w ekonomize lajan, bon pou ka rete an sante ak pi pwodiktif, epi diminye enpak sou anviwònman w!

Byenvini nan Enèji Pwòp!

Enèji Pwòp gen yon rezo Revandè sètifye sou tout Ayiti, k'ap travay pou yo pote ba ou bon jan kalite pwodwi enèji pwòp ki adapte ak bezwen ou yo. Nou vann lanp solè, sistèm solèy pou kay, ak recho efikas ki pral ede w ekonomize lajan, bon pou ka rete an sante ak pi pwodiktif, epi diminye enpak sou anviwònman w!

Nou louvri premye magazen Enèji Pwòp la nan Lèzanglè an Jiyè 2010 e kounye a, yo te sètifye Revandè Enèji Pwòp nan senk depatman an Ayiti. Se kominote Revandè nou yo ki resevwa fòmasyon pou montre w benefis ki genyen nan pwodwi nou yo epi pote kontantman nan sa ki vini pwòp, limyè klere epi li fasil pou itilize recho efikas ou! Ou vle vin yon Revandè Enèji Pwòp? Kontakte nou pou plis enfòmasyon.

Moun ki viv Ozetazini oubyen Kanada ka achte pwodwi yo pou w epi wap jwenn pwodwi yo nan Ayiti!

Klike isit pou magazen nou.